‎افغانستان در چهار دهه

کارتونیست: عتیق‌ شاهد
ترامپیزم، تهدید جدید برای جهان‎‎

کارتونیست:Armando Gamez
بذرپاش جنگ داخلی یمن!‎

کارتونیست: Carlos Latuff
‎سایه‌ی بیرق امریکا

کارتونیست: Dino
«بلک واتر» وارد می‌شود!

کارتونیست: شاهد
نقش انجیو در جامعه‎

کارتونیست: Awantha Artigala
فعالیت ملل متحد علیه تروریزم‎‎

کارتونیست:جهاد عورتاني
رقابت تسلیحاتی در جهان گرسنگان‎

کارتونیست:علی فرزان​
‎بنیادگرایی دینی دشمن دانش

کارتونیست: Amr Okasha
کابل خون‌آلود‎

کارتونیست: مانا نیستانی
‎

کارتونیست:Antonio Rodriguez
کارتون: مضحکه انتخابات در ایران‎
مردم ایران بار دگر اجازه می‌یابند که از میان قاتلان فرزندان شان یکی را منحیث رییس جمهور انتخاب کنند!
کارتونیست:موفق قات
کسی سوالی دارد؟‎

کارتونیست:Tom Janssen
ملای تندرو و مرتجع‎

کارتونیست: اسامه حجاج
«دموکراسی» آخوندی در ایران‎
در ایران تحت سلطه دستگاه مستبد «ولایت فقیه»، برای «انتخابات» مسخره ریاست جمهوری ۱۶۳۰ تن ثبت نام نموده بودند که فقط شش تن که از جمله جلادان رژیم اند از سوی «شورای نگهبان» تایید و دیگران «رد صلاحیت» شدند!
کارتونیست:توکا نیستانی

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org