سودآورترین تجارت

سودآورترین تجارت‎

کارتونیست:هاني طلبة

کبوتر صلح ساخت آی.اس.آی

کبوتر صلح ساخت آی.اس.آی‎

کارتون

امریکا، پالایشگر خونخواران‎

امریکا، پالایشگر خونخواران‎

کارتونیست: گمنام

تقابل دو تروریست!

تقابل دو تروریست!‎

کارتونیست: Elihu Duayer

جایگاه زن در افکار بنیادگرایان!

جایگاه زن در افکار بنیادگرایان!‎

کارتونیست: گمنام

سرجلاد رژیم جنایتکار ایران بدون محاکمه رفت

سرجلاد رژیم جنایتکار ایران بدون محاکمه رفت‎

کارتونیست: هژیر کاتبی

کاکا سام واقعی!‎

​کاکا سام واقعی!‎

کارتونیست: Adam Zyglis​

پروسه صلح!‎‎‎

پروسه صلح!‎

کارتونیست: Osama Hajjaj

آزادی بیان به سبک بنیادگرایان

آزادی بیان به سبک بنیادگرایان‎

کارتونیست: John Branch

میراث شوم اوباما برای بشریت

میراث شوم اوباما برای بشریت‎

کارتونیست: Glenn McCoy

سهم گرسنگان جهان از ملل متحد

سهم گرسنگان جهان از ملل متحد‎

کارتونیست: Hossam Alsaadi

صحنه سوریه

صحنه سوریه‎

کارتونیست: Osama Hajjaj

اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!

اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!‎

کارتونیست: یاسر احمد

با همبستگی قویتریم!‎

با همبستگی قویتریم!‎

کارتونیست: Eray Ozbek

تهاجم رسانه‌ای

تهاجم رسانه‌ای‎

کارتونیست: Pavel Constantin​

استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org