کوبانی نماد مقاومت و آزادگی!

زنان مبارز کوبانی

جنگ تجاوزگرانه، تحمیلی، خونبار و تباه‌کن در کوبانی شهر کوردنشین سوریه، جان هزاران انسان بی‌دفاع را گرفت. خلق قهرمان کوبانی با آگاهی و بسیج همگانی دریادلانه به دفاع برخاسته، وحوش داعشی و اربابان دیوصفت شان را درس تاریخی دادند.

سوال اینجاست که پروژه داعش با این همه ساز و برگ نظامی و امکانات مالی بی‌حد از کجا شد؟ و چرا این جنگ ویرانگر در شهر کوردنشین سوریه آن هم در دو کیلومتری مرز ترکیه که به ظاهر مخالف داعش است صورت می‌گیرد. وقتی نیروهای نوکر و بدنام و گماشته‌شده‌ای استعمار جهانی در جامعه رنگ و اعتبار می‌بازند و کارایی خود را از دست می‌دهند، امریکای متجاوز سبعانه‌تر عمل کرده فوراً دست به تولید بدیل زده و مهره‌های تاریخ‌تیرشده و تاریک‌تر از گذشته را بر مردم مظلوم دنیا حاکم می‌سازند تا بتواند توسط چاکران جدید بار دیگر در چشم مردم خاک پاشیده و با سواستفاده از عدم آگاهی، سادگی‌، اعتقادات و اعتماد مردم تحت نام آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره خود را به اهداف استراتیژیک اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر از پیش نزدیک سازد.جنگ چندین ساله افغانستان مصداق این واقعیت تلخ و تاریخی است.


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org