در تظاهرات تقبیح سیاهروزهای هشت و هفت ثور با ما بپیوندید

هشت ثور ماتم ملی

حزب همبستگی افغانستان روز های شوم هشت و هفت ثور را همانند سال قبل طی یک راهپیمایی مسالمت آمیز و بزرگ تقبیح می‌کند.

از تمامی هموطنان و قربانیان سه دهه جنگ و جنایت دعوت می‌کنیم که با شرکت شان درین تظاهرات، صدای شانرا علیه خاینان و جنایتکاران پلیدی که هنوز هم بر گرده های ملت سوار اند بلند کنند.

ما ضمنا از همه خبرنگاران آگاه و متعهد صمیمانه خواهشمندیم با پوشش خبری این تظاهرات سهم شان را در انعکاس حرکت های مردمی و آزادیخواهانه اداء نمایند.

محل تجمع: سینمای پامیر، کابل

زمان : ۵ شنبه، ۱٢ ثور ١٣٩٢، ۳٠:٩ قبل از ظهر

شماره تماس: ٠٧٠٠٢٣١٥٩٠


استفاده و بازنشر مطالب این سایت در صورت ذکر منبع آزاد است.
حزب همبستگی افغانستان | www.hambastagi.org