29
ثور1396

چشم‌پوشی رسانه‌ها بر دست‌آورد دولت ونزویلا

کاوه عزم
از نخستین روز‌های به قدرت رسیدن هوگو چاویز، امریکا در تلاش براندازی این دولت ملی و دموکراتیک بوده و برای این کار میلیون‌ها دالر را به حساب‌ گروه‌های ضددولتی واریز نمود تا با راه‌اندازی اعتراضات ضددولتی و اغتشاشات دولت ونزویلا را فلج سازند، اما اراده قوی مردم این کشور و جدیت چاویز سبب شد تا تمامی این دسایس...
27
ثور1396

کمک به خانواده داغدار فریده

حزب همبستگی افغانستان
از شما هموطنان عزیز، خواهشمندیم تا با کمک‌های تان بازوی این خانواده درددیده شده و نگذارید آنان مجبور به ترک مکتب و ادامه تحصیل شوند. شما می‌توانید یکجا با نماینده حزب همبستگی به‌طور مستقیم کمک‌های تان را به خانواده فریده برسانید و اگر در خارج از افغانستان زندگی می‌کنید، یکی از دوستان شما می‌تواند ما را همراهی کند....
25
ثور1396

نداف‌ها، پیشه‌وران تهی‌دست و تحقیرشده افغانستان

فروزان
آوای مردان بی‌روزگاری است که فقر و تنگدستی شان را فریاد می‌کشند؛ آوای پیشه‌ورانی که باوجود داشتن کار، بی‌کار هستند؛ آوای فرودستانی که در کوچه و بازار نام پیشه‌ی شان معادل داو و دشنام پنداشته می‌شود؛ اما آنان در آهنگ تار ماشین ندافی، درد و رنج شان را می‌نوازند. در افغانستان هیچ پیشه‌وری مانند آهنگر، کلال، گلکار، نجار،...