01
ثور1396

دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد

نوید نابدل
«ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت تیوکراتیک ایران به تاریخ ‍۱۹ حمل ۱۳۹۶خبر داد که به دنبال زلزله‌ای در خراسان رضوی که باعث خانه‌خرابی صدها خانواده شده، «برای بهبود شرایط روحی زلزله زدگان»، دولت اقدام به اعزام دوازده نفر آخوند به مناطق آسیب‌دیده نموده است! بعضی سران رژیم جنایت‌پیشه «ولایت فقیه» به سبک طالبان جاهل وطنی، «بی‌حجابی» را عامل زلزله‌ها...
30
حمل1396

پیمودن سرک راغهای بدخشان عذاب واقعی‌است

نیک محمدپایدو
راغ یا راغها سه ولسوالی ولایت بدخشان را شامل می‌شود. راهی که مرکز ولایت را به این ولسوالی‌ها وصل می‌کند اصلا نمی‌توان سرک نامید. انتقال مال و راکبین بوسیله ترانسپورت سه ولسوالی راغ و پنج ولسوالی دروازه از همین راه صورت می‌گیرد. خرابی غیر قابل تصور سرک از ناحیه‌ای به نام صفحه شروع و الی مراکز هر سه...
29
حمل1396

مردم ولسوالی چاه‌آب در برابر بشیر «قانت» و اوباشانش برخاستند

ساره از تخار
چاه‌آب از ولسوالی‌های دورافتاده‌ ولایت تخار است که از سی سال بدینسو آمر بشیر «قانت» و اقاربش درین دیار بر مردم ستم روا داشته و امروز هم از برکت حکومت وحشت ملی تمامی اراکین بلندپایه این ولسوالی از بستگان این جنگسالار مستبد اند. بطور نمونه، داکتر جنید ولسوال چاه‌آب (پسرکاکای بشیر)، سالم، مدیر معارف که در گذشته شاروال...