08
حوت1395

تظاهرات عليه كنفرانس امنيتى ناتو در شهر مونشن آلمان

هواداران حزب همبستگی افغانستان در اروپا
امروز شهر مونشن مانند سالهاى قبل شاهد دو رويداد مهم جهانى در عين حال در تضاد با هم بود. اول اينكه كنفرانس ساليانه نام نهاد امنيتى ناتو كه تاريخ ١٧-١٩ فبرورى در هوتل بايريشز هوف مقر هميشگى كنفرانس متذكره با شركت سران ١٢٥ كشور جهان داير شد. اشرف غنى دست نشانده ممالك غربى و بخصوص امريكا نيز درين...
07
حوت1395

درواز غرق بینوایی، روشنفکر مرتجع‌اش درگیر منازعات قومی

شبیر از بدخشان
درواز منطقه سرحدی از ولایت بدخشان است که شامل ولسوالی های ماه‌می، نسی، شکی، کوف و خواهان می‌شود. کوهستانی بودن و نداشتن سرک باعث می‌شود که مدت شش ماه در سال به علت یخبندان و برفباری سنگین ارتباط این مناطق با فیض‌آباد قطع ‌گردد.
05
حوت1395

مردم مجارستان با خاینان و قاتلان سازش نکردند

نوید نابدل
با پایان جنگ جهانی دوم، در کنار محاکمه سران نازی در محاکمه نورنبرگ و مجازات و اعدام تعدادی از آنان، در دیگر کشورهای اروپایی نیز عناصری که با فاشیست‌ها همدستی داشتند مورد پیگرد قرار گرفته به سزای اعمال شان رسیدند. یکی از این افراد فرنتس سالاشی بود که در جریان جنگ، منحیث صدراعظم مجارستان، متحد هیتلر بود.