26
قوس1396

آگاه باش

چه دنیایی / آخ چه دنیایی / چه وحشیانه آدم‌هایی / که برای یک شکم نانِ بیش / و معضل زیر ناف خویش / خون برادرشان را می‌ریزند / و وجدان شان را رایگان / حراج می‌کنند....
15
قوس1396

گزارش سفر سیلی غفار به اسپانیا

حزب همبستگی افغانستان
در نخست وی دیداری با آقای بالتاسار پیکورنیل، رییس پارلمان جزایر بالیاریک داشت که قبل از به قدرت رسیدن حزب «پودیموس» رهبری یکی از اتحادیه‌ّهای کارگری را داشته و چندین بار در جریان اعتراضات و اعتصاب‌ها بازداشت شده است. خانم غفار از واقعیت‌های تلخ کشور و نقش کثیف دولت امریکا و دیگر کشورهای ناتو صحبت نمود و این...
14
قوس1396

انیس آزاد، شاعر خروشان در برابر استبداد

حزب همبستگی افغانستان
انیس آزاد در ١٧ سنبله ١٣٣٢ هنگامیکه پدرش آقا محمد زندانی و خانواده‌اش در سمنگان تبعید بود، چشم به جهان گشود. از آوان کودکی طعم تلخ زندگی را چشید و با ستم و تنگدستی آشنا شد. طبق دست‌نویس‌هایی که از وی بجا مانده اند، در سال ١٣٣٩ شامل مکتب ابتدایی محمود هوتکی کابل گردیده و در بهار ١٣٤٧...