03
قوس1394

سفر سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی به ایتالیا

سیلی غفار
سفر سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی به ایتالیا
من به نمایندگی از زنان افغان دعوت شده بودم. زنان دیگری نیز به نمایندگی از بوسنیا و روژاوای کردستان در آن شرکت داشتند. هدف عمده کنفرانس بررسی و تبادل تجارب میان زنانی بود که به جوامع بعد از جنگ و یا در حال جنگ تعلق دارند؛ بویژه زنان افغان، بوسنیایی و کورد. دیدار با اعضای پارلمان ایتالیا، سخنرانی...
01
قوس1394

امریکا بازهم رکورددار تجارت اسلحه

کاوه عزم
امریکا بازهم رکورددار تجارت اسلحه
دولت جنگ‌افروز امریکا در سال ٢٠١٥ با فروش ٤٧.٠٨٥ میلیارد دالر اسلحه، رکورد جدیدی را ثبت نمود. این درحالیست که هنوز ١٢٠ درخواست خرید اسلحه از سوی کشور‌های خلیج و عربی بررسی نشده است. جوزف ریکسی، رییس آژانس همکاری دفاعی امریکا گفت: «به دلیل فروش بی‌سابقه سلاح، سال ٢٠١٥ بزرگترین و مهمترین سال آژانس بوده است... در سال...
30
عقرب1394

صادق عالمیار دستگیر شد، سایر جانیان را به چنگ عدالت بسپاریم

هیله نوری
صادق عالمیار دستگیر شد، سایر جانیان را به چنگ عدالت بسپاریم
دولت هالند که سه سال قبل با انتشار لیست ٥٠٠٠، گوشه‌ای از جنایات مزدوران روس را فاش ساخت، اینبار با پخش خبرنامه‌ای از دستگیری صادق عالمیار به تاریخ ٥ عقرب ١٣٩٤ در شهر روتردام خبر می‌دهد و تعهد می‌کند که هالند مکان امنی برای جنایتکاران جنگی نباشد. در این خبرنامه آمده که «موصوف متهم به ارتکاب جنایات جنگی...