06
جوزا1394

عطا محمد با توبره‌ای از جنایت و چپاول

کاوه عزم
عطا محمد با توبره‌ای از جنایت و چپاول
عطا محمد سرپرست فعلی ولایت بلخ که از هم‌کاسگان رژیم فعلی است، از چندی بدینسو در موارد مختلف حکومت شاریده و فاسد ع-غ را تهدید نموده و ادعا می‌کند که در صورت برآورده نشدن خواست‌هایش دست به قیام «سبز و نارنجی» و «حرکت مردمی» خواهد زد. اما او بوی چپاول و قاچاقبری‌های او مدتی‌ست که در رسانه‌های معتبر جهان نیز...
04
جوزا1394

تفاهم‌نامه با پاکستان، ادامه وطنفروشی دستگاه حاکم

حزب همبستگی افغانستان
تفاهم‌نامه با پاکستان، ادامه وطنفروشی دستگاه حاکم
تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان، موجی از بحث‌های داغ را در کشور برانگیخت. تو گویی این نخستین بار است که حاکمان پوشالی و ضدملی به پای نظامیان جنگ‌افروز پاکستان بوسه زده مرتکب خیانت نسبت به مردم و وطن ما شده‌اند. تعداد منتقدان به این تفاهم‌نامه بی‌شمار اند و هریک به نوبه خود می‌کوشد تندتر از دیگری در محکومیت آن سخن گوید....
03
جوزا1394

محکمه نورنبرگ، سنگ‌بنای مجازات جنایتکاران جنگی

محکمه نورنبرگ، سنگ‌بنای مجازات جنایتکاران جنگی
شش و نیم ماه پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، به تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ در شهر نورنبرگ آلمان محاکمه تعدادی از سران نازی آغاز گشت که این جریان تحت عنوان «محکمه نورنبرگ» با درس‌های ارزنده‌ای به‌مثابه سنگ‌بنای محکومیت و مجازات جنایتکاران جنگی ثبت تاریخ گردید. بعد از ارائه پنج میلیون صفحه سند به همراه هزاران فلم از...